Torbalı,İzmir

info@alfa-osgb.com

0505 714 80 070505 578 08 90

OSGB NEDİR?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

ALFA OSGB olarak,
Daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamları yaratmak için çalışıyoruz…

Kaliteli hizmet politikamız ile hem firmanızın hem çalışanlarınızın memnuniyetini üst seviyede tutmak için çalışıyoruz

Tecrübeli ve uzmanlaşmış ISG profesyonel kadromuzla; müşterilerimizin ihtiyacına göre çözüm odaklı hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

HİZMETLERİMİZ

ALFA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 2014 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup;İzmir ve komşu illerde birçok sektörde deneyimli İşyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personellerinden oluşan ekibiyle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Uzman hekim ve sağlık personellerinden oluşan ekibimiz , çalışanların işe bağlı meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunması için gerekli sağlık gözetimi hizmetlerini sunmaktadır…

________________________________

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Alanında tecrübeli iş güvenliği uzmanları, çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için firmanıza özgü saha gözetimi ve denetimi yapmaktadır…

________________________________

EĞİTİM HİZMETLERİ

Çalılşanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre tüm eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır

________________________________

Raporlama, Dokümantasyon, Danışmanlık

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre, firmanıza özgü gerekli dokümanların hazırlanması ve saha uygunluk kontrolü yapılmaktadır…

Risk Analizi,Acil Eylem Planı

Çalışma ortamındaki tehlikeleri ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkartmak için risk analizi ,acil durumlarda hazırlıklı olunması için gerekli tatbikatların planlaması ve dokümanların hazırlanması firmanıza özgü şekilde yapılmaktadır…

Periyodik Sağlık Muayeneleri

İşe giriş sağlık raporlarının düzenlenmesi, çalışanların meslek hastalıkları ile ilgili belirli periyotlarda yapılması gereken tetkiklerin planlanması ve periyodik sağlık muayenelerin yapılması…