Torbalı,İzmir

info@alfa-osgb.com

0505 714 80 070505 578 08 90


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Yapılan araştırmalara göre; iş kazalarının %88’i insan hatalarından kaynaklanmaktadır.Ayrıca İş kazalarının %50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalar, %48’i sistemli çalışmalarla önlenebilecek kazalardır.İş kazalarının sadece %2’si önlenemeyecek türden kazalardır.Meslek hastalıklarının ise %100’ü gerekli tedbirler alınarak önlenebilir.

ALFA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin çalışanların güvenlik kültürü kazanmasında çok önemli rolü olduğunun farkında olarak; “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmak için eğitim hizmetlerini alanında uzman kadromuzla sağlamaktayız.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, İşveren; çalışanlarına temel eğitimlerin verilmesini sağlar, Çalışanlar; uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az 1 defa 16 saat,
b)Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az 1 defa 12 saat,
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az 1 defa 8 saat olacak şekilde düzenlenir.

ISG EĞİTİM KONULARI ;
– Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
– Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
– İşyeri temizliği ve düzeni,
– İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
– Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
– Elle kaldırma ve taşıma,
– Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
– İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
– Ekranlı araçlarla çalışma,
– Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
– İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
– Güvenlik ve sağlık işaretleri,
– Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
– İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
– Tahliye ve kurtarma,
– Meslek hastalıklarının sebepleri,
– İlkyardım,
– Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
– Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
-Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim