Torbalı,İzmir

info@alfa-osgb.com

0505 714 80 070505 578 08 90


İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

ALFA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, firmanızın ihtiyacına yönelik sektör, tehlike sınıfı ve çalışan sayısına uygun olarak alanında tecrübeli A,B veya C iş güvenliği uzmanlarını yasal mevzuata uygun şekilde görevlendirir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISG KATİP sistemi üzerinden görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları; “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri şu şekildedir;
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ