Torbalı,İzmir

info@alfa-osgb.com

0505 714 80 070505 578 08 90


İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

ALFA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, firmanızın ihtiyacına yönelik sektör, tehlike sınıfı ve çalışan sayısına uygun olarak alanında tecrübeli İşyeri hekimi görevlendirir.Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan 10’dan fazla çalışanı bulunan işyerlerine yardımcı sağlık personeli görevlendirilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISG KATİP sistemi üzerinden görevlendirilen İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri; “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.