Torbalı,İzmir

info@alfa-osgb.com

0505 714 80 070505 578 08 90


HAKKIMIZDA

ALFA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, kurum ve kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmaktayız.

Alanlarında tecrübeli işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelleri ile; firmanızın ihtiyacına yönelik risk analizi, acil eylem planı, iş güvenliği eğitimleri, çalışanların sağlık gözetimleri gibi yasal mevzuat gereği hazırlanması gereken tüm doküman taleplerini tek çatı altında gidermektedir.

Kurumsal yapımızla, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm ihtiyaçlarını tam olarak belirleyip, sorumluluklarımızdan taviz vermeden üstün kalite ve uygun fiyatı bir araya getirerek hizmet sunmaktayız.

Kalite Politikamız

 • Müşteri memnuniyeti odaklı birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Sunmak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Kurumsal organizasyonumuz ile, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda performansımızı geliştirmek,
 • İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin gerekli gördüğü tüm çalışmaları eksiksiz yaparak hizmet sunduğumuz firmalara artı değer katmak,
 • Yenilikçi, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen kadroya sahip olmak,
 • Ekibimizi sürekli geliştirerek güncel gelişmelere tam uyum sağlamak, performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemek

Amacımız

 • Başta müşterilemiz olmak üzere, iş yaptığımız kişi ve kuruluşlarla, dürüst ve saygılı ilişkiler kurmak,
 • Kalite yönetim standartları doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli gelişmek,
 • İyi ve kaliteli hizmetimizle müşterilerimizin güvenilir desteği olmak,
 • İşyerlerinde tehlike ve riskleri ortadan kaldırarak; daha sağlıklı, güvenli ve verimli çalışma ortamı oluşturmak,
 • Hizmet verdiğimiz firmaların faaliyet gösterdiği sektöre yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlemek,
 • Çalışanların “Sağlık ve Güvenlik Kültürü” kazanmasına katkıda bulunmak

Hedefimiz

 • İşyerlerinde “Sağlık ve Güvenlik Kültürü” oluşturarak, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini en aza indirmek
 • Ülkemizde İş Güvenliği Kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri konusunda saygın ve öncü kuruluş olmak